Progress Capital

Ansvarsfulla investeringar i Afrika sedan 1990Värde för investerare och kunder

Vi skapar värde för investerare och kunder genom investeringar i lönsamma och lokalt förankrade företag på den afrikanska kontinenten.


Fokus på finansiella tjänster

Marknadspotentialen är stor för finansiella institutioner i Afrika som erbjuder tjänster till små och medelstora företag och till hushållssektorn. Den kraftiga ekonomiska tillväxten i flertalet länder i Afrika innebär en ökande efterfrågan på finansiella tjänster.